Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

SPOJ
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/CATGO/ Đề bài: Giới hạn Thời gian: 0.1s Bộ nhớ: 1536MB Mã nguồn: 50000 bytes Ở một xưởng gỗ có rất nhiều đoạn gỗ thừa. Để đạt...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/TRAKA/ Đề bài: Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]....
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VOSNET/ Đề bài: Social Network - Một cụm từ chắc ai trong chúng ta đều biết! Một mạng xã hội sẽ gồm nhiều tài khoản (được biết...
Codeforces
Vào lúc 23:35 ngày 24/8/2017 theo giờ Việt Nam, AIM Tech Round 4 sẽ được tổ chức dành cho cả hai Division. Contest có 5 bài và diễn ra trong...
Vào lúc 22:05 ngày 18/8/2017 theo giờ Việt Nam, Codeforces Round #429 sẽ được tổ chức dành cho cả hai Division. Contest có 5 bài và diễn ra trong 2...
Vào lúc 21:35 ngày 12/8/2017 theo giờ Việt Nam, Codeforces Round #428 sẽ được tổ chức dành cho Div. 2. Contest có 5 bài và diễn ra trong 2 tiếng...
Bài viết
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 27: Template. Thư viện template chuẩn của C++. Vậy là sau một chặng đường dài, chúng ta cuối cùng cũng đã đi đến cuối...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 26: Bài thực hành - Game đố vui Giả sử ta muốn tạo ra một hàm lấy max của hai số nguyên, ta sẽ...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 25: Abstract class - Class trừu tượng Chào mừng các bạn đến với chương trình Ai là Cốt đơ trên trang Cowboy Coder. Để...