Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục Bài viết

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 27: Template. Thư viện template chuẩn của C++. Vậy là sau một chặng đường dài, chúng ta cuối cùng cũng đã đi đến cuối chặng đường học tập về ngôn ngữ C++ rồi, yeah :v Series bài viết mới chỉ giới thiệu cho các...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 26: Bài thực hành - Game đố vui Giả sử ta muốn tạo ra một hàm lấy max của hai số nguyên, ta sẽ viết như sau int Max(int x, int y) { return (x > y? x : y); } Cũng trong cùng...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 25: Abstract class - Class trừu tượng Chào mừng các bạn đến với chương trình Ai là Cốt đơ trên trang Cowboy Coder. Để có thể giành được giải thưởng 100 triệu cái hắt hơi của chương trình, các bạn sẽ phải trả lời...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 24: Overload - Viết đè chương trình con và toán tử Ở trong các bài viết trước về tính thừa kế và overload, chúng ta có nói đến ví dụ về class Shape và Rectangle. Class Shape có một chương trình con là printArea(),...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 23: Tính thừa kế - Class con (subclass) Chúng ta đều biết hai kiểu dữ liệu số nguyên int và long long int đều có giới hạn về khoảng biểu diễn. Sẽ xảy ra trường hợp ta cần phải tự triển khai một kiểu...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 22: Class và Object Tính thừa kết giúp chúng ta tiết kiệm công sức viết code, bằng cách để cho các class con (subclass) thừa hưởng các tính chất của class cha (superclass). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 21: Lập trình hướng đối tượng - Object Oriented Programming Ở phần trước chúng ta đã đề cập tới định nghĩa và các tính chất của Lập trình Hướng đối tượng (OOP). Trong phần này chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng những lí...
Phần trước: [Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 3: Kiểm tra và soát lỗi bài làm Như vậy là sau 4 bài trước của series Lập trình thi đấu cơ bản, chúng ta đã phần nào hiểu rõ những khái niệm, những nguyên tắc đơn giản nhất để bước...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 20: Bài thực hành tổng hợp - Chương trình quản lý học sinh (tiếp) Trước khi bắt đầu bài viết, hãy cùng công nhận hai sự thật sau: Viết lặp code là xấu Code sẽ luôn luôn bị thay đổi Điều đầu tiên là...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 19: Bài thực hành tổng hợp - Chương trình quản lý học sinh Ở trong bài trước, chúng ta đã hoàn thành các chức năng tạo file mới, mở file cũ và thêm - sửa - xóa thông tin của học sinh. Trong bài...