Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục Bài viết

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 18: Cấu trúc dữ liệu - struct và class Học hành là phải vừa “học” lại vừa “hành”. Trong bài viết này và bài viết sau, chúng ta sẽ tổng hợp lại các kiến thức đã học vào trong một bài viết thực hành...
Phần trước: [Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 2: Giải một bài toán như thế nào? Như đã nói ở phần trước, cho dù bạn có một chiến lược làm bài hiệu quả và hoàn hảo thế nào thì cũng khó có thể tránh khỏi những “bug” trong quá...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 17: Tham chiếu và con trỏ. Tác dụng của con trỏ. Bài toán đặt ra từ bài viết về vòng lặp và mảng, đó là lưu trữ thông tin của cư dân thành phố Hà Nội. Ta có thể thiết kế một vài mảng...
Ở phần trước, chúng ta đã bàn về cách để làm sao giải một bài toán cho hợp lí và hiệu quả. Tuy nhiên, như đã nói cho dù bạn có là thần thánh phương nào thì những lỗi trong chương trình mà bạn viết ra là khó có thể...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 16: Các giá trị kiểu kí tự. Xâu kí tự. Trong bài viết về hàm và chương trình con, chúng ta đã biết tới hai kiểu tham số là tham số truyền biến và tham số truyền con trỏ. Bài viết này sẽ giải...
Phần trước: [Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 1: Học như thế nào để thi đấu? Như chúng ta đã biết, mục tiêu của lập trình thi đấu chính là giải những bài toán được đưa ra một cách hoàn hảo nhất. Vì vậy hôm nay mình sẽ nói...
Bài viết gốc: How to not perform well on life and survive được viết bởi I_love_Hoang_Yen, nick Codeforces của anh Thanh Trung Nguyen, founder của cộng đồng Lập trình VNOI, hay còn được mọi người biết tới với biệt danh RR. Bản dịch đã được sự cho phép của anh...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 15: Các giá trị kiểu số. Thư viện toán học cmath. Biểu diễn giá trị kiểu char Các giá trị kiểu char sẽ được đặt trong dấu ngoặc đơn ''. Nếu như giá trị kiểu char có tiền tố L, giá trị đó thuộc...
Phần trước: [Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 0: Giới thiệu về lập trình thi đấu Cũng như nhiều lĩnh vực khác, để trở thành một pro trong cộng đồng lập trình thi đấu, thì có một từ khóa mà bạn phải luôn nhớ. Đó là “practice anh more...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 14: Mảng - Array Chúng ta đã sử dụng rất nhiều giá trị số trong series này, nhưng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cụ thể hơn về giá trị kiểu số, cũng như về thư viện toán học...