Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục Bài viết

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 13: Vòng lặp Trong phần trước, chúng ta đã đặt ra bài toán Lưu trữ thông tin cá nhân của người dân thành phố Hà Nội, và đúc kết ra rằng phải sử dụng các vòng lặp mới có thể duyệt qua và xử...
Nhằm mục đích giúp cho các bạn newbie có thể tiếp cận với Lập trình thi đấu, bắt đầu từ số này, Cowboy Coder xin hân hạnh mang đến cho các bạn series bài viết “Lập trình thi đấu cơ bản”. Series cung cấp những nguồn tài liệu quan trọng,...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 12: Câu lệnh điều kiện Bài toán được đặt ra: Hãy viết các số từ 1 tới 5. Chắc chắn bạn sẽ làm trâu từ 1 tới 5 rồi, có gì to tát đâu nhỉ. Thế bây giờ bảo bạn in ra các số...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 11: Hàm - Chương trình con Không cần phải giải thích nhiều về tầm quan trọng của câu lệnh điều kiện - câu lệnh điều kiện trao cho chương trình máy tính sự linh hoạt, vào trường hợp này phải xử lý như thế...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 10: Toán tử (tiếp) Có một bài toán được đặt ra: Cho hai giá trị số a và b. Ta cần phải đảo giá trị của chúng - đặt a bằng b và đặt b bằng a. Ta không thể đặt thẳng giá trị...
Codeforces Bookmark và lời nói đầu Ý tưởng: Bắt nguồn từ những screencast của Petr mà mình xem ở Youtube, nên mình muốn tạo ra một công cụ có khả năng tự động chạy bài làm của mình với các test mẫu. Tại sao mình không làm extension mà lại...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 9: Toán tử Toán tử trên bit Như đã giải thích trong các phần trước, dữ liệu trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dãy bit nhị phân. Các toán tử trên bit cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 4: Đường đi ngắn nhất trên đồ thị và thuật toán Dijkstra Chu trình Theo wikipedia, trong lý thuyết đồ thị, chu trình trong đồ thị là một dây chuyền đóng. Đồ thị chỉ gồm một chu trình với \(n\) đỉnh...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 8: Input và Output (tiếp) Toán tử (operator) là các ký hiệu nhằm yêu cầu chương trình thực hiện các phép xử lý toán học, logic, vân vân… Toán tử có thể chia làm 6 loại: Các kí hiệu phép tính đại số Các...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 7: Input - Output Trong phần trước, chúng ta đã nói về các đọc và viết ra màn hình console. Bài viết này sẽ nói về việc đọc và viết từ file. Cảnh báo: Bài viết này sẽ có rất nhiều nội dung mới,...