Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục Bài viết

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 6: Biến global và biến local Nhập và xuất là hai yếu tố vô cùng cơ bản của một chương trình. Trong những bài viết trước của C++ Cơ bản, chúng ta đã sử dụng cout để in thông tin ra màn hình console....
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 5: Biến và kiểu dữ liệu Ta định nghĩa scope (phạm vi) là các khu vực của một chương trình. Các biến của chương trình C++ có thể được định nghĩa tại 3 vị trí: Bên trong một khối lệnh (ví dụ như hàm...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 3: Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị - Depth-First Search (DFS) Đường đi ngắn nhất trên đồ thị Nếu đồ thị biểu diễn một mạng lưới giao thông, thì người ta không chỉ quan tâm tới việc có tồn...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 4: Cú pháp C++ cơ bản Khi lập trình, chúng ta cần phải sử dụng biến để lưu trữ dữ liệu của chương trình. Các biến được lưu trữ trên bộ nhớ của hệ thống - khi ta khai báo một biến trong chương...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 2: Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị - Breadth-First Search (BFS) Bài này chúng ta sẽ tiếp tục với các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Bài trước là BFS, bài này sẽ nói về DFS, tìm kiếm...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 3: Thiết lập môi trường làm việc - Giới thiệu về Code::Blocks Một chương trình C++ cơ bản có cấu trúc giống như một tập hợp các đối tượng lập trình, giao tiếp với nhau bằng việc kích hoạt các phương thức giữa chúng....
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 2: Giới thiệu về C++ Như đã nói ở trong phần 1, bạn thậm chí chỉ cần tới một trình soạn thảo văn bản (text editor) để viết file mã nguồn C++. Tuy nhiên để tiện lợi, chúng ta sẽ sử dụng IDE trong...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 1: Giới thiệu Lấy một bài toán đơn giản: ta có một trạng thái của khối rubik 3 * 3. Ta muốn thực hiện ít bước nhất để hoàn thành khối rubik này. Vậy phải làm sao? Ta sẽ quy đổi...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 1: Bản chất của lập trình Định nghĩa C++ của trang tutorialspoint.com là: C++ là một ngôn ngữ lập trình định kiểu tĩnh, biên dịch, đa chức năng, đa hình và phân biệt chữ thường - chữ hoa, hỗ trợ lập trình thủ tục,...
Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng...