Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục Bài viết

Cho một bài toán đơn giản sau: Tính giá trị của \( (3 * 10 ^ 9) * (3 * 10 ^ 9) \), lấy mod \( 10 ^ 9 \). Ta có thể nhanh chóng tính ra kết quả của phép toán này bằng việc mod cả hai giá...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 0: Giới thiệu series bài viết Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của series, mình muốn nói qua một chút về bản chất của công việc lập trình, hay cụ thể hơn là Làm thế nào mà máy tính của bạn hiểu...
“Từ IOI 2019 là sẽ không được sử dụng Pascal rồi, phải làm sao đây??” “Đăng ký nhập học Công nghệ thông tin rồi, nhưng không biết tí gì về lập trình cả, phải làm sao đây??” Thì tiếp thu cái mới chứ sao. Đó là bản chất của ngành...
Câu hỏi gốc trên Quora: Lợi thế và bất lợi của việc chỉ có kĩ năng Lập trình thi đấu là gì? Nick Wu Mấy cái lợi thế hả: Code của bạn có ít bug hơn. Chả có cảm giác nào bằng được cảm giác viết một cái chương trình hoàn...