Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/CATGO/ Đề bài: Giới hạn Thời gian: 0.1s Bộ nhớ: 1536MB Mã nguồn: 50000 bytes Ở một xưởng gỗ có rất nhiều đoạn gỗ thừa. Để đạt năng suất cao, người ta muốn tận dụng những thanh gỗ này. Tất nhiên giá trị của mỗi đoạn gỗ...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/TRAKA/ Đề bài: Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VOSNET/ Đề bài: Social Network - Một cụm từ chắc ai trong chúng ta đều biết! Một mạng xã hội sẽ gồm nhiều tài khoản (được biết như những người trong một xã hội) và các mối quan hệ giữa chúng (như sự quen biết giữa con...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/COMPUTER/ Đề bài: Công ty phần mềm XYZ mới mua x máy tính để bàn và y máy tính xách tay. Giá một chiếc máy tính để bàn là a đôla còn giá một chiếc máy tính xách tay là b đôla. Để tránh sự thắc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/BYTESH1/ Đề bài : Cho 2 loại gạch : 1x2, hình chữ L (gồm 3 ô vuông). đếm số cách xếp gạch để lấp đầy hình chữ nhật 2xN ô. Input : Dòng đầu là số T (1 <= T <= 100) T dòng tiếp theo...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VMPIZZA/ Đề bài: Linh đang sống trên tầng 5 ở East Campus, một trong những kí túc lâu đời nhất của MIT. Một điểm bất tiện của kí túc này là không có thang máy, dẫn đến sự đi lại khó khăn. Sau một buổi làm việc...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/TFIELD/ Ở các vùng cao hiếm đất cùng mặt bằng để canh tác, khi tiến hành trồng trọt trên các sườn đồi núi có đất màu, người ta phải bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Khu vực đất dốc dùng để canh tác như vậy...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BALLGMVN/ Đề bài: Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BAOVE/ Đề bài: Một mạng lưới gồm N thành phố, và một số đường một chiều nối các cặp thành phố (giữa hai thành phố có thể có nhiều đường nối một chiều).Quân địch đang tập trung ở thành phố N, định tiến công ta ở thành...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/PVOI14_3/ Đề bài Sau khi xây dựng xong khu du lịch, thầy Minh bắt tay vào khai thác bằng cách tổ chức các hành trình du lịch. Khu du lịch gồm N địa điểm đánh số từ 1 đến N. Hệ thống giao thông trong vùng gồm M...