Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Đề: http://vnoi.info/problems/show/VO17TV/ Ngoại tình là một trong những việc làm bị xã hội gay gắt nhất. Có ba kiểu ngoại tình chủ yếu: Tán vợ hàng xóm, … vợ bạn và cưới cô em vợ. Có những vụ ngoại tình cưới em vợ đã đi vào thi ca Việt Nam...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBDIVSEQ/ Đề bài: Dãy số M phần tử B được gọi là dãy con của dãy số A gồm N phần tử nếu tồn tại một mã chuyển C gồm M phần tử thoả mãn B[i]=A[C[i]] với mọi I = 1…M và 1 ≤ C[1] < C[2]...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMRR/ Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học...
Link bài viết: http://vnoi.info/problems/show/IOIBIN/ Đề bài: Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/KMEDIAN/ Đề bài (tiếng Anh, không nói cũng biết =)) ) Farmer John has lined up his N (1 ≤ N ≤ 100,000) cows in a row to measure their heights; cow i has height H_i (1 ≤ H_i ≤ 1,000,000,000) nanometers. FJ believes in precise measurements! He...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBBUILD/ Đề bài: Vua Peaceful vừa khai hoang một vùng đất để lập ra đất nước Peace, lúc đầu chỉ có N thành phố (được đánh số từ 1 đến N) và không có con đường nào. Vua Peace chọn ra 4 thành phố đặc biệt để...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BARICAVN Đề bài: Barica là một con cóc không bình thường. Barica sống trong một cái ao, nơi có N lá sen bềnh bồng trên mặt nước. Những lá sen được đánh số từ 1 đến N. Nhìn từ trên xuống, mỗi lá sen đc xem như...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKPOS/ Đề bài Một bưu tá ở vùng quê cần chuyển thư cho người dân ở các ngôi làng cũng như ở trên các con đường nối giữa các ngôi làng. Bạn cần giúp bưu tá tìm hành trình đi qua mỗi ngôi làng và mỗi con...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBGAME/ Đề bài: Ngày nay các nhà khoa học đã nghĩ ra 1 trò chơi trên ma trận rất thú vị. Thông qua đó có thể đo IQ một cách khá hiệu quả. Trò chơi được mô tả như sau: Bạn có 1 ma trận A kích...