Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link bài gốc http://vnoi.info/problems/show/JEWELNB/ Đề bài Các thương nhân kinh doanh đồ trang sức tại các địa điểm dọc nước ta từ Bắc xuống Nam. Trong đó, các địa điểm buôn bán được đánh số từ 1 đến 𝑛 dọc theo nước ta. Tùy thuộc vào nhu cầu mua mà...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/LQDRACE/ Đề bài Kết hợp với IOI, thành phố Pattaya sẽ tổ chức cuộc đua: Olympic quốc tế về đua tốc độ (IOR) 2011. Là nhà tổ chức, chúng ta phải tìm ra vòng đua tốt nhất cho cuộc thi tốc độ này. Ở vùng Pattaya-Chonburi, có...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/WEATHER/ Đề bài: Hãng hàng không OlympAirways thực hiện các chuyến bay giữa n sân bay được đánh số từ 1 đến n. Hệ thống các chuyến bay được thiết lập sao cho giữa 2 sân bay bất kỳ được phục vụ bởi hãng luôn có một...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/QTREEV/ Cho một đồ thị cây có N đỉnh N-1 cạnh, gốc của cây là đỉnh 1, mỗi đỉnh có một trọng số không âm là Ai. Dễ dàng nhận thấy, ngoại trừ đỉnh 1, các đỉnh còn lại đều có một đỉnh cha và nhận nó làm đỉnh...
Đề:http://vnoi.info/problems/show/PERREC/ Cho 1 bảng kích thước N * N được chia thành các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có thể có màu đen hoặc trắng. Bây giờ, định nghĩa 1 hình chữ nhật tốt là 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh của bảng...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM3/ Đề bài: Trong kì nghỉ hè năm nay Sherry được bố thưởng cho 1 tour du lịch quanh N đất nước tươi đẹp với nhiều thắng cảnh nổi tiếng ( vì sherry rất ngoan ). Tất nhiên sherry sẽ đi bằng máy bay. Giá vé máy...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NUCLEAR/ Đề bài: Hai nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Byteland trong tương lai gần. Nhà máy điện thứ nhất có bán kính nguy hiểm là R1 và nhà máy điện thứ hai có bán kính nguy hiểm là R2. Để tránh...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/MIXUP2/ Đề bài: Mỗi trong N cô bò (4 <= N <= 16) của bác John có một số seri phân biệt S_i (1 <= S_i <= 25,000). Các cô bò tự hào đến nỗi mỗi cô đều đeo một chiếc vòng vàng có khắc số seri...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/LATGACH4/ Đề bài: Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/ETF/ Đề bài : φ(n) là số số nguyên tố cùng nhau với n. Cho nhiều testcase, tính giá trị φ(n) Solution: http://simizer.com/eoe Code: http://simizer.com/ep6