Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KVIP/ Đề bài: Trong rạp chiếu phim có N ghế dành cho N vị khách. Mỗi người lần lượt vào rạp xem phim và phải ngồi vào đúng chỗ của mình (người vào thứ i phải ngồi ghế thứ i). Tuy nhiên, có một ông khách VIP...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11CAL/ Đề bài: Cho N, k, tính (1^k + 2^k + …. + N^k) mod 1000000007. Giới hạn : 1 <= N <= 109, 1 <= k <= 50. Input Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số N, k là những bộ test của bài Output...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/KDIFF/ Đề bài: Pirate là một người rất yêu hoa. Anh ấy trồng một luống hoa trước cửa nhà mình. Luống hoa được chia thành các ô đất, mỗi ô đất trồng một bông hoa. Tuy nhiên, vì đang bị đau chân nên Pirate ấy không thể...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/AUCTION/ Đề bài : Chế độ ăn kiêng của đàn bò khiến cho nông trang của nông dân John dôi ra 1 số lượng cỏ khô, vì vậy anh ta muốn bán đấu giá số cỏ khô này để trang trải phần nào chi phí chăn nuôi....
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM4/ Đề bài Hồi còn bé sherry thường chơi với bố 1 trò chơi có tên gọi là White Black :D Bố có 1 mảnh giấy HCN thật dài cỡ 1 x N chia thành N ô vuông bé dàn thành hàng ngang. Ban đầu ô vuông...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/UPGRANET/ Đề bài: Một hệ thống gồm n máy tính đánh số từ 1 đến n được kết nối thành một mạng bởi m đoạn cáp mạng đánh số từ 1 đến m. Đoạn cáp mạng thứ i có thông lượng wikết nối hai máy ui, vicho...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QVESCAPE/ Đề bài Anh Quang Vũ dạo này khá hư hỏng, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng nên đã bị bạn Như Quỳnh trừng phạt. Nhưng bạn Như Quỳnh rất nương tay nên chỉ thử anh anh Quang Vũ bằng cách ném vào ngục tối bởi vua...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/XUCXAC/ Một mặt bàn nằm ngang được chia làm lưới ô vuông, trong mỗi ô có ghi một số tự nhiên. Cho 1 con xúc xắc nằm vừa vặn trên một ô của lưới. Mỗi mặt của xúc xắc là một số từ 1 đến 6. Ban đầu, mặt...
Link Bài Tập Gốc ( Tiếng Anh ) :http://www.spoj.com/problems/LUBENICA Đề Bài ( Tiếng Việt ) Mạng lưới giao thông ở 1 nước bao gồm N thành phố (đánh số từ 1 đến N) và N-1 đường nối các thành phố với nhau. Có một đường đi duy nhất giữa mỗi...
Link đề: http://vnoi.info/problems/show/VOLIS/ Tóm tắt: cho 1 dãy a1 ,a2 ,…, an; với 1 số trong dãy, ta có thể tự nhiên cộng hoặc trừ đi một số d cho trước. nhiệm vụ của ta là tìm dãy con không giảm dài nhất có thể tạo thành sau khi thay...