Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link gốc: http://vnoi.info/problems/show/DHLOCO/ Đề bài: Carnaval Hạ Long 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa nụ cười”, điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật “Nơi tinh hoa hội tụ” và diễu hành đường phố “Nụ cười Hạ Long” với sự...
Link gốc: http://vnoi.info/problems/show/BONUS/ Đề bài Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi “tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông n x n có dạng một lưới...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/METERAIN/ Đề bài: Phú ông nhận được thông tin về một trận mưa thiên thạch sắp ập xuống trái đất. Không những thế, Phú ông còn biết tọa độ của vị trí điểm rơi của mỗi một thiên thạch. Phú ông nhờ Cuội xác định xem có...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE5/ Đề bài (tiếng Việt) Cho 1 cây với N đỉnh được đánh số từ 1 đến N. Ta định nghĩa dist(a, b) là số lượng cạnh trên đường đi từ đỉnh a đến đỉnh b. Mỗi nút có một màu, đen hoặc trắng....
Đề: http://vnoi.info/problems/show/QTREEX/ Cho một cây gồm N nút đánh số từ 1->N. Các cạnh của cây đánh số từ 1-> N - 1, mỗi cạnh có trọng số là một số nguyên. Bạn cần viết chương trình thực hiện dãy các lệnh sau: CHANGE i v => Thay đổi trọng số...
Link đề:http://vnoi.info/problems/show/NKTOSS/ Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, ở vương quốc Byteland tươi đẹp có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Thật không may, chính vì sự xinh đẹp đó đã làm phù thủy Astral đã bắt làm về làm người hầu cho ông ta. Đức...
Đề bài: http://vnoi.info/problems/show/CHAIN2/ Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, …, wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1. Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/ Đề bài (tiếng Việt): Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau: CHANGE i ti : đổi trọng...