Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NK05MNIM/ Đề bài: Hai bạn Nam và Mai cùng chơi một trò chơi với n đống sỏi. Luật chơi như sau: Hai bạn sẽ lần lượt đi. Bạn Mai là người đi trước Trong mỗi lượt đi, bạn đi sẽ được quyền bốc một số sỏi bất...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/APIO10A/ Đề bài : Cho 1 dãy N số nguyên. Một hàm số bậc 2 : f(x) = a * x ^ 2 + b * x + c. Phân dãy trên thành các đoạn liên tiếp sao cho tổng các hàm f trên các dãy...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QTREE3/ Đề bài: Cho một cây (đồ thị vô hướng phi chu trình) có N nút. Các nút của cây được đánh số từ 1 đến N. Ban đầu, mỗi nút đều có màu trắng. Bạn phải thực hiện các thao tác có dạng sau: 0...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/NKNUMFRE/ Đề bài : Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện,...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/NKLUCK/ Đề bài : Hôm nay là bữa học đầu tiên của lớp đội tuyển sau khi đón chào năm mới 2014. Thầy đã cho các học sinh của mình ăn chơi một ngày. Để lấy hên đầu năm mới thầy đã ghi lên n mẫu...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/ROADS/ Đề bài: Có N thành phố 1..N nối bởi các con đường một chiều. Mỗi con đường có hai giá trị: độ dài và chi phí phải trả để đi qua. Bob ở thành phố 1. Bạn hãy giúp Bob tìm đường đi ngắn nhất đến...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/C11ID/ Đề bài : Đất nước C11 sắp tiến hành cấp N mã số khác nhau cho N người dân để tiện việc quản lí. Để việc cấp mã số mang tính dân chủ, mỗi người dân được quyền chọn một số max và chính quyền...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MBEEWALK/ Đề bài: Đếm số cách đi của của 1 con ong. Nó bắt đầu từ tổ của nó, đi ra ngoài và đi về tổ ở bước thứ n. Ở mỗi ô, nó có thể đi sang 1 trong 6 ô kề cạnh. Input Dòng đầu...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/SOPENP/ Đề bài : Mùng 1 Tết, Nuga quyết định khai bút đầu xuân bằng cách giải một bài tập tin rất khó mà bạn ấy đã thấy trong một giấc mơ. Cho một dãy số nguyên dương. Tính xem có bao nhiêu dãy con gồm...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/MSTRING/ Đề bài: Cho hai xâu A và B. Tính độ dài của xâu con đài nhất của A mà không là xâu con của B. Xâu con không nhất thiết phải gồm các kí tự liên tiếp. Input Hai dòng là hai xâu A, B,...