Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VOGAME/ Đề bài Cho một cái hộp có N viên bi đánh số từ 1 đến N có màu đỏ (màu 1) hoặc màu đen (màu 0). Màu của các viên bi được cho bởi dãy A gồm D số 0 hoặc 1: COLOR[i] = A[i] với 1...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC1/. Đề bài : Một đất nước có N thành phố, mỗi thành phố được đặc trưng bởi 2 con số: A[i] và B[i] (trong đó: A[i] là khả năng tăng trưởng của thành phố đó và B[i] là “chỉ số ngôn ngữ” của thành phố...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BONES/. Đề bài : Bessie rất yêu thích chơi những trò chơi đổ xúc xắc và cô bò này đã nài được bác nông dân John chở tới cửa hàng đồ chơi và cô bò đã mua 3 cái xúc xắc về để lăn. Những viên xúc...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKREZ/ Đề bài: Nhà trường có một phòng hội trường. Có những yêu cầu muốn sử dụng phòng hội trường này, mỗi yêu cầu cho biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Nhà trường có thể chấp nhận hoặc từ chối đối với một...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/KSEQ1/ Đề bài : Cho một dãy số A1 …. An Yêu cầu: tìm số K lớn nhất sao cho tồn tại dãy chỉ số i1 < i2 < … < i2k thỏa mãn Ai1 < Ai( k + 1 ) ; Ai2 < Ai( k...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKDIVSEQ/ Đề bài: Thầy Hoàng xây dựng một dãy số vô hạn A từ dãy các số nguyên dương bằng cách lần lượt xét các số tự nhiên bắt đầu từ 1 và lần lượt chọn các số cho dãy A theo quy tắc : chọn một...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/SEQ198/ Đề bài : Con số 198 có gợi cho bạn điều gì không? Khi học lịch sử Việt Nam, Vinh biết rằng ngày 19-8-1945 là ngày Tổng khởi nghĩa, ngày nhân dân cả nước ta nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/CHEER/ Bác John dạo này lười đến nỗi không muốn bảo trì các con đường dẫn bác đến thăm N (5 <= N <= 10,000) cánh đồng (đánh số từ 1 đến N) nữa. Mỗi cánh đồng là nơi ở của một cô bò. Bác John có kế hoạch...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/C11CAVE/ Đề bài: Một con đom đóm bay vào một cái hang đầy những chướng ngại vật gồm: măng đá (nhô lên từ mặt đất) và nhũ đá (đâm xuống từ trần hang). Hang này dài N đơn vị (N chẵn) và cao H đơn vị....
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BLGEN/. Đề bài: Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia thường quan tâm chuỗi...