Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/NKMAXSEQ/ Đề bài: Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an. Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1…+aj được...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/SPSEQ/ Đề bài: W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau: Độ dài của dãy là 1 số lẻ : L = 2*N + 1 N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng N +...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QTSEQ/ Đề bài Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Rất đông người xem vụ tai nạn như:khanh_can_k7, nhungngoisao, chicuong123, harry_porter_7, mr_ntt, manhboyak6. Một anh đến chậm không tài nào vào xem...
Đề gốc http://vnoi.info/problems/show/QUEENNB/ Đề bài Mất ngủ vì không có đối thủ trong môn cờ vua, KHUELD quyết định chế tạo một robot để chơi cờ với mình. Một trong những việc đầu tiên là phải “dạy” robot biết quy tắc không chế bàn cờ của quân hậu. Xét bàn...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/INCVN/ Đề bài: Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,…,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50). Input Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMRESTO/ Đề bài Bé năm nay mới 7 tuổi, nhưng đã thể hiện niềm đam mê với Toán học. Bé rất thích chơi với những bảng sốN*N - các hàng được đánh số từ0tớiN-1từ trên xuống dưới và các cột được đánh số từ0tớiN-1từ trái sang phải. Đặc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/INTEGER7/ Đề bài : Tìm hai số nguyên không âm x1 và x2 thỏa mãn a1 * x1 + b1 = a2 * x2 + b2 và x1 + x2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x1, x2 thỏa mãn. Input Gồm 1...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/ Đề bài : Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N). Input : Dòng đầu gồm 2 số n, k N dòng tiếp theo gồm...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMDAOBIT/ Đề bài Cho một bảng kích thước M * N. Các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Mỗi ô của bảng có giá trị là0hoặc1. Bạn được...
Linh đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/RBULL/ Đề bài Ông Bảo là chủ của một trang trại, đang nuôi một đàn bò trên khu đất hình chữ nhật chia thành lưới mxn ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống, và các...