Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

AIM Tech Round 4

Vào lúc 23:35 ngày 24/8/2017 theo giờ Việt Nam, AIM Tech Round 4 sẽ được tổ chức dành cho cả hai Division. Contest có 5 bài và diễn ra trong 2.5 tiếng đồng hồ.

Contest này được ra đề và tổ chức bởi AIM Tech - một tập đoàn công nghệ của Nga.

undefined

Đề bài Div. 2 sẽ được dịch trực tiếp bởi thành viên của nhóm Cowboy Coder tại đây.

Tham khảo Solution tại đây