Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] DHLOCO - Trò chơi lò cò

Link gốc:

http://vnoi.info/problems/show/DHLOCO/

Đề bài:

Carnaval Hạ Long 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa nụ cười”, điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật “Nơi tinh hoa hội tụ” và diễu hành đường phố “Nụ cười Hạ Long” với sự góp mặt của hơn 2000 diễn viên quần chúng. Có rất nhiều chương trình vui chơi được tổ chức, một trong những trò chơi thu hút được nhiều du khách tham gia đó là trò chơi nhảy lò cò, cụ thể: người chơi cần vượt qua một đoạn đường dài n mét, mỗi bước, người chơi có ba cách nhảy với độ dài bước nhảy tương ứng là 1 mét, 2 mét, 3 mét. Một cách đi chuyển đúng là dãy các bước nhảy có tổng đúng bằng n.

Yêu cầu:

Cho n và M, gọi K là số cách đi chuyển đúng khác nhau để đi hết đoạn đường n mét, hãy tính phần dư của K chia M.

Subtest:

  • Có 20% số test ứng với 20% số điểm có n≤ 20;
  • Có 40% số test ứng với 40% số điểm có n ≤ 10^6;
  • Có 40% số test còn lại ứng với 40% số điểm có n ≤ 10^15.

Ví dụ:

Input:

5 100 

Output:

13

Solution:

Tham khảo tại : http://simizer.com/SPF

Code:

Tham khảo tại: http://simizer.com/QP0