Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag bfs

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/VO17SORT/ Đề bài : Trong lúc rảnh rỗi, Thắng dễ thương cùng đồng nghiệp trong công ty thực phẩm Con Heo Vàng chơi mèo nổ. Đỏ bạc đen tình, Thắng liên tục rút được lá Alter the future, giúp Thắng được sắp xếp các lá bài...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VMUNCH/ Đề bài Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối. Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100)...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMTRIP/ Sau khi thống nhất vương quốc dừa một thời gian, vị vua mới là Pirakute lại ăn ngủ không yên vì tình trạng đất nước vẫn chưa được ổn định, lạm phát dừa làm cho đất nước ngày một yếu đi, trái dừa lại dần có nguy cơ...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/ROBOCON/ Cuộc thi vòng loại Robocon năm nay có chủ đề “Gặp gỡ”. Các Robot sẽ tranh tài trên một lưới ô vuông gồm n hàng n cột. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 đến n, từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VOSCUN/ Đề bài Cho một khối lập phương NxNxN được tạo thành bởi việc xếp nhiều cái lồng lên nhau. Các lồng được đánh số từ (1,1,1) đến (N,N,N). Bên trong mỗi lồng có một con cáo, nó mong muốn được tới lồng (1,1,1). Tuy nhiên, các con...