Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag binary-search

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/COMPUTER/ Đề bài: Công ty phần mềm XYZ mới mua x máy tính để bàn và y máy tính xách tay. Giá một chiếc máy tính để bàn là a đôla còn giá một chiếc máy tính xách tay là b đôla. Để tránh sự thắc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QBSEGPAR/ Đề bài : Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/MDOLLS/ Đề bài : “Dilworth” có một bộ sưu tập các con búp bê Nga. Búp bê với chiều rộng w1 và chiều cao h1 sẽ nằm trong được con lật đật chiều rộng w2 và chiều cao h2 nếu w1 < w2 và h1 <...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11DK1/. Đề bài: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. … Hà Nội mùa thu! Đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi “tôi đang nhớ ai?”, sẽ có một...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/PALINY/ Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S Input Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000) Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N Output 1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MINCUT/ Đề bài Cho A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh số từ 1 đến m, từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n , từ trái sang phải. Ô...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/SPSEQ/ Đề bài: W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau: Độ dài của dãy là 1 số lẻ : L = 2*N + 1 N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng N +...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VO17TV/ Ngoại tình là một trong những việc làm bị xã hội gay gắt nhất. Có ba kiểu ngoại tình chủ yếu: Tán vợ hàng xóm, … vợ bạn và cưới cô em vợ. Có những vụ ngoại tình cưới em vợ đã đi vào thi ca Việt Nam...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...