Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag brute-force

Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMSUBSTR/ Sau một năm học cày cuốc vất vả; Hè này Huy quyết định mời các bạn về quê chơi. Huy sẽ dẫn các bạn đi leo núi, ngắm cảnh… và sẽ mở một buổi chiêu đãi các bạn tài nhà mình. “Nhà rộng và đẹp lắm, có cả...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/LEM5/ Cho 1 dãy gồm N số nguyên Ai. Một cấp số cộng là 1 dãy con B của dãy A thoả mãn: B[i]= B[i-1]+ D ( D là công sai & 1 <= D <= 100 ) Yêu cầu: Bạn hãy tìm 1 cấp số cộng dài nhất...