Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag code-faster

Codeforces Bookmark và lời nói đầu Ý tưởng: Bắt nguồn từ những screencast của Petr mà mình xem ở Youtube, nên mình muốn tạo ra một công cụ có khả năng tự động chạy bài làm của mình với các test mẫu. Tại sao mình không làm extension mà lại...