Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag competive-programing

Phần trước: [Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 1: Học như thế nào để thi đấu? Như chúng ta đã biết, mục tiêu của lập trình thi đấu chính là giải những bài toán được đưa ra một cách hoàn hảo nhất. Vì vậy hôm nay mình sẽ nói...