Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag connected-component

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC2/ Đề bài : Một ngày đẹp trời nọ, trên vương quốc của các Coders 2011, bỗng xuất hiện 1 lão phù thủy độc ác, lão phù thủy sirDat_LS đã có âm mưu thôn tính đất nước của đức vua vodanh9x. Lão phù thủy này rất...