Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag convex-hull

Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/ACQUIRE/ Đề bài : Cho N(N≤50000) hình chữ nhật khác nhau về hình dạng, mục tiêu của bài toán là phải lấy được tất cả hình chữ nhật. Một tập hình chữ nhật có thể thu được với chi phí bằng tích của chiều dài dài...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MILITARY/ Đề bài “Tôi vẫn nhớ chiến trường Điện Biên năm đó rất ác liệt, rất nhiều người lính đã ngã xuống. Tại vùng căn cứ này, địch cho xây dựng lô cốt, hàng rào dây thép gai rất nhiều , vòng trong nối vòng ngoài, tạo thành...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/METERAIN/ Đề bài: Phú ông nhận được thông tin về một trận mưa thiên thạch sắp ập xuống trái đất. Không những thế, Phú ông còn biết tọa độ của vị trí điểm rơi của mỗi một thiên thạch. Phú ông nhờ Cuội xác định xem có...