Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag data-structure

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VMPIZZA/ Đề bài: Linh đang sống trên tầng 5 ở East Campus, một trong những kí túc lâu đời nhất của MIT. Một điểm bất tiện của kí túc này là không có thang máy, dẫn đến sự đi lại khó khăn. Sau một buổi làm việc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QTREE3/ Đề bài: Cho một cây (đồ thị vô hướng phi chu trình) có N nút. Các nút của cây được đánh số từ 1 đến N. Ban đầu, mỗi nút đều có màu trắng. Bạn phải thực hiện các thao tác có dạng sau: 0...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/NKLUCK/ Đề bài : Hôm nay là bữa học đầu tiên của lớp đội tuyển sau khi đón chào năm mới 2014. Thầy đã cho các học sinh của mình ăn chơi một ngày. Để lấy hên đầu năm mới thầy đã ghi lên n mẫu...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/KGSS/ Cho N<=1e5 số. cho Q<=1e5 truy vấn Có 2 loại truy vấn: U i x: đổi phần tử tại vị trí i thành x Q x y: tìm tổng của phần tử lớn nhất và lớn nhì trong đoạn x đến y Example Input: 5 1 2 3...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QBSEGPAR/ Đề bài : Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/MDOLLS/ Đề bài : “Dilworth” có một bộ sưu tập các con búp bê Nga. Búp bê với chiều rộng w1 và chiều cao h1 sẽ nằm trong được con lật đật chiều rộng w2 và chiều cao h2 nếu w1 < w2 và h1 <...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMSORT/ Kì thi VM đang dần đi đến những vòng thi cuối cùng. Trong khi các thí sinh hăng say với những bài tập hóc búa, mang đậm tính chất Marathon thì các admin VNOI cũng phải đối mặt với những vấn đề rất nan giải, chẳng hạn như...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VOXOR/ Cho dãy A gồm N số nguyên không âm. Ta lần lượt thực hiện Q thao tác trên tập hợp này: XOR x: Với mọi i, Ai = Ai xor x FIND k: Tìm số lớn thứ k trong dãy A. Yêu cầu: Thực hiện các truy vấn trên. Input Dòng đầu tiên ghi 2 số N và Q. Dòng thứ hai ghi N số là giá...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMQUABEO/ Đề bài Cân nặng đã ở mức đáng báo động, admin K quyết định tập chạy để giảm cân. Khu vực admin K sống có một con đường dài, điểm đầu của con đường là điểm 0, điểm cuối của con đường là điểm N-1. Các...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MINK/ Đề bài: Dạo này tivi cũng đang chiếu phim Lục Vân Tiên , sẵn tiện lấy luôn làm tiêu đề .Lục Vân Tiên cũng giống Samurai Jack , bị Quan Thái Sư đẩy vào vòng xoáy thời gian và bị chuyển tới tương lai của những...