Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag data-structure - page 3

Link bài viết: http://vnoi.info/problems/show/IOIBIN/ Đề bài: Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một...
Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETWRKNB/ Đề bài : Những ngày nghỉ tại NTU là thời gian để ANHNT ngẫm nghĩ về các cấu trúc mạng máy tính. Mạng mà ANHNT đang nghiên cứu gồm có 𝑛 máy tính đánh số từ 1 tới 𝑛 và 𝑛 − 1 dây...
Link đề bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/KQUERY/ Đề bài : Truy vấn-k Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, anvà một số các truy vấn-k. Một truy vấn-k là một bộ ba (i, j, k) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-k (i, j, k),...
Link bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/CHAIN/ Đề bài : Cho 3 loại động vật A, B, C. A ăn B, B ăn C, C ăn A. Có n con vật, mỗi con là 1 trong 3 loại trên. Có 2 thông tin : 1 x y : x, y chung 1...
Link Bài Gốc : http://vnoi.info/problems/show/VOTREE/ Đề Bài : Cho cây gồm N đỉnh, có gốc ở đỉnh 1. (N ≤ 70,000). Bạn cần trả lời Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số u, v. Bạn cần tìm đỉnh xa gốc nhất, mà là tổ tiên của tất cả các...
Đề:http://vnoi.info/problems/show/PERREC/ Cho 1 bảng kích thước N * N được chia thành các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có thể có màu đen hoặc trắng. Bây giờ, định nghĩa 1 hình chữ nhật tốt là 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh của bảng...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NUCLEAR/ Đề bài: Hai nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Byteland trong tương lai gần. Nhà máy điện thứ nhất có bán kính nguy hiểm là R1 và nhà máy điện thứ hai có bán kính nguy hiểm là R2. Để tránh...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11CAL/ Đề bài: Cho N, k, tính (1^k + 2^k + …. + N^k) mod 1000000007. Giới hạn : 1 <= N <= 109, 1 <= k <= 50. Input Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số N, k là những bộ test của bài Output...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/KDIFF/ Đề bài: Pirate là một người rất yêu hoa. Anh ấy trồng một luống hoa trước cửa nhà mình. Luống hoa được chia thành các ô đất, mỗi ô đất trồng một bông hoa. Tuy nhiên, vì đang bị đau chân nên Pirate ấy không thể...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM4/ Đề bài Hồi còn bé sherry thường chơi với bố 1 trò chơi có tên gọi là White Black :D Bố có 1 mảnh giấy HCN thật dài cỡ 1 x N chia thành N ô vuông bé dàn thành hàng ngang. Ban đầu ô vuông...