Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dfs

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QTREE3/ Đề bài: Cho một cây (đồ thị vô hướng phi chu trình) có N nút. Các nút của cây được đánh số từ 1 đến N. Ban đầu, mỗi nút đều có màu trắng. Bạn phải thực hiện các thao tác có dạng sau: 0...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMTRIP/ Sau khi thống nhất vương quốc dừa một thời gian, vị vua mới là Pirakute lại ăn ngủ không yên vì tình trạng đất nước vẫn chưa được ổn định, lạm phát dừa làm cho đất nước ngày một yếu đi, trái dừa lại dần có nguy cơ...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC2/ Đề bài : Một ngày đẹp trời nọ, trên vương quốc của các Coders 2011, bỗng xuất hiện 1 lão phù thủy độc ác, lão phù thủy sirDat_LS đã có âm mưu thôn tính đất nước của đức vua vodanh9x. Lão phù thủy này rất...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/V8ORG/ Đề bài : Ở một đất nước nọ, lực lượng an ninh vừa phát hiện một tổ chức đối lập. Tổ chức đối lập này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm mạng lưới thành viên và chỉ huy ở các cấp bậc khác nhau....
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETWRKNB/ Đề bài : Những ngày nghỉ tại NTU là thời gian để ANHNT ngẫm nghĩ về các cấu trúc mạng máy tính. Mạng mà ANHNT đang nghiên cứu gồm có 𝑛 máy tính đánh số từ 1 tới 𝑛 và 𝑛 − 1 dây...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/ADS/ Đề bài: Nhân dịp Tết sắp đến công ty Jelly-for-Kids quyết định tăng cường việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Vì thế giám đốc marketing, ông Fruit-Jelly muốn gửi đi số lượng nhân viên tối đa có thể, làm nhiệm vụ tiếp thị...