Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dijkstra

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETACCEL/ Đề bài : Cho mạng máy tính gồm N máy và M liên kết hai chiều giữa các máy. Các máy được đánh số từ 1 đến N. Máy của Bờm là máy 1 còn máy của Cuội là máy N. Mỗi đường nối cần...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBSCHOOL/ Đề bài: Ngày 27/11 tới là ngày tổ chức thi học kỳ I ở trường ĐH BK. Là sinh viên năm thứ nhất, Hiếu không muốn vì đi muộn mà gặp trục trặc ở phòng thi nên đã chuẩn bị khá kỹ càng. Chỉ còn lại...