Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dp

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/CATGO/ Đề bài: Giới hạn Thời gian: 0.1s Bộ nhớ: 1536MB Mã nguồn: 50000 bytes Ở một xưởng gỗ có rất nhiều đoạn gỗ thừa. Để đạt năng suất cao, người ta muốn tận dụng những thanh gỗ này. Tất nhiên giá trị của mỗi đoạn gỗ...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/COMPUTER/ Đề bài: Công ty phần mềm XYZ mới mua x máy tính để bàn và y máy tính xách tay. Giá một chiếc máy tính để bàn là a đôla còn giá một chiếc máy tính xách tay là b đôla. Để tránh sự thắc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/BYTESH1/ Đề bài : Cho 2 loại gạch : 1x2, hình chữ L (gồm 3 ô vuông). đếm số cách xếp gạch để lấp đầy hình chữ nhật 2xN ô. Input : Dòng đầu là số T (1 <= T <= 100) T dòng tiếp theo...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VMPIZZA/ Đề bài: Linh đang sống trên tầng 5 ở East Campus, một trong những kí túc lâu đời nhất của MIT. Một điểm bất tiện của kí túc này là không có thang máy, dẫn đến sự đi lại khó khăn. Sau một buổi làm việc...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/APIO10A/ Đề bài : Cho 1 dãy N số nguyên. Một hàm số bậc 2 : f(x) = a * x ^ 2 + b * x + c. Phân dãy trên thành các đoạn liên tiếp sao cho tổng các hàm f trên các dãy...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MBEEWALK/ Đề bài: Đếm số cách đi của của 1 con ong. Nó bắt đầu từ tổ của nó, đi ra ngoài và đi về tổ ở bước thứ n. Ở mỗi ô, nó có thể đi sang 1 trong 6 ô kề cạnh. Input Dòng đầu...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/ACQUIRE/ Đề bài : Cho N(N≤50000) hình chữ nhật khác nhau về hình dạng, mục tiêu của bài toán là phải lấy được tất cả hình chữ nhật. Một tập hình chữ nhật có thể thu được với chi phí bằng tích của chiều dài dài...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QBSEGPAR/ Đề bài : Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/MDOLLS/ Đề bài : “Dilworth” có một bộ sưu tập các con búp bê Nga. Búp bê với chiều rộng w1 và chiều cao h1 sẽ nằm trong được con lật đật chiều rộng w2 và chiều cao h2 nếu w1 < w2 và h1 <...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VOSCUN/ Đề bài Cho một khối lập phương NxNxN được tạo thành bởi việc xếp nhiều cái lồng lên nhau. Các lồng được đánh số từ (1,1,1) đến (N,N,N). Bên trong mỗi lồng có một con cáo, nó mong muốn được tới lồng (1,1,1). Tuy nhiên, các con...