Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dp - page 2

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VOSMAXK/ Đề bài Benjamin là một cậu học sinh rất hiếu động và cũng rất ngoan. Ông già noel thầm nghĩ cậu bé này rất xứng đáng để được nhận quà trong ngày giáng sinh. Vốn bản tính tinh nghịch, cậu bé đã ghi ước nguyện của mình...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11SUM/. Đề bài : “Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều rồi lại làm liều Làm liều lại có thêm nhiều thiếu nhi.” Vẫn biết trung thu là một dịp tốt để đi chơi với gấu và...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11DK1/. Đề bài: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. … Hà Nội mùa thu! Đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi “tôi đang nhớ ai?”, sẽ có một...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VOGAME/ Đề bài Cho một cái hộp có N viên bi đánh số từ 1 đến N có màu đỏ (màu 1) hoặc màu đen (màu 0). Màu của các viên bi được cho bởi dãy A gồm D số 0 hoặc 1: COLOR[i] = A[i] với 1...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC1/. Đề bài : Một đất nước có N thành phố, mỗi thành phố được đặc trưng bởi 2 con số: A[i] và B[i] (trong đó: A[i] là khả năng tăng trưởng của thành phố đó và B[i] là “chỉ số ngôn ngữ” của thành phố...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/KSEQ1/ Đề bài : Cho một dãy số A1 …. An Yêu cầu: tìm số K lớn nhất sao cho tồn tại dãy chỉ số i1 < i2 < … < i2k thỏa mãn Ai1 < Ai( k + 1 ) ; Ai2 < Ai( k...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/SEQ198/ Đề bài : Con số 198 có gợi cho bạn điều gì không? Khi học lịch sử Việt Nam, Vinh biết rằng ngày 19-8-1945 là ngày Tổng khởi nghĩa, ngày nhân dân cả nước ta nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BLGEN/. Đề bài: Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia thường quan tâm chuỗi...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/BINARY2/. Đề bài : Đề bài tương tựSPBINARY, nhưng giới hạn lớn hơn Cho 2 số n và k ( 2<=k <= n <= 10^6) Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n mà không có quá k số 0 hoặc k...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM7/ Đề bài Một công ty gồm một số phòng, mỗi phòng gồm 1 số lãnh đạo và 1 số nhân viên, trong phòng không có ai vừa là lãnh đạo vừa là nhân viên. Không có 2 người nào cùng thuộc 2 phòng khác nhau. Mỗi...