Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dp - page 4

Linh đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/RBULL/ Đề bài Ông Bảo là chủ của một trang trại, đang nuôi một đàn bò trên khu đất hình chữ nhật chia thành lưới mxn ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống, và các...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/KMEDIAN/ Đề bài (tiếng Anh, không nói cũng biết =)) ) Farmer John has lined up his N (1 ≤ N ≤ 100,000) cows in a row to measure their heights; cow i has height H_i (1 ≤ H_i ≤ 1,000,000,000) nanometers. FJ believes in precise measurements! He...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/VECTOR/ Đề bài: Trong mặt phẳng tọa độ có N véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số x và y. Tổng của hai véc tơ (xi, yi) và (xj, yj) được định nghĩa là một véc tơ (xi+ xj, yi+ yj)....
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKLEAVES/ Một ngày thu đẹp trời, Radu và Mars nhận ra rằng khu vườn của họ chứa đầy lá rụng. Họ quyết định gom lá thành đúng K đống lá. Biết rằng khu vườn có dạng một đường thẳng. 2 người đã thiết lập một hệ tọa...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/PBCDEM/ Đề bài : Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n Giới hạn n<=4000 Dữ liệu vào Ghi duy nhất số n Dữ liệu ra Ghi ra số cách. Solution : http://simizer.com/q8H Code :...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/PERIODNB/ Đề bài Dạy tin học cơ sở luôn là công việc vất vả ngay cả với những giáo viên nhiều kinh nghiệm như thầy HUNGNT. Trong giờ bài tập tin học, có 𝑛 học sinh ngồi quanh một bàn tròn, các học sinh được đánh số từ...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBSCHOOL/ Đề bài: Ngày 27/11 tới là ngày tổ chức thi học kỳ I ở trường ĐH BK. Là sinh viên năm thứ nhất, Hiếu không muốn vì đi muộn mà gặp trục trặc ở phòng thi nên đã chuẩn bị khá kỹ càng. Chỉ còn lại...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/QTREEV/ Cho một đồ thị cây có N đỉnh N-1 cạnh, gốc của cây là đỉnh 1, mỗi đỉnh có một trọng số không âm là Ai. Dễ dàng nhận thấy, ngoại trừ đỉnh 1, các đỉnh còn lại đều có một đỉnh cha và nhận nó làm đỉnh...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM3/ Đề bài: Trong kì nghỉ hè năm nay Sherry được bố thưởng cho 1 tour du lịch quanh N đất nước tươi đẹp với nhiều thắng cảnh nổi tiếng ( vì sherry rất ngoan ). Tất nhiên sherry sẽ đi bằng máy bay. Giá vé máy...