Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dp - page 5

Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/MIXUP2/ Đề bài: Mỗi trong N cô bò (4 <= N <= 16) của bác John có một số seri phân biệt S_i (1 <= S_i <= 25,000). Các cô bò tự hào đến nỗi mỗi cô đều đeo một chiếc vòng vàng có khắc số seri...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/LATGACH4/ Đề bài: Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KVIP/ Đề bài: Trong rạp chiếu phim có N ghế dành cho N vị khách. Mỗi người lần lượt vào rạp xem phim và phải ngồi vào đúng chỗ của mình (người vào thứ i phải ngồi ghế thứ i). Tuy nhiên, có một ông khách VIP...
Link đề: http://vnoi.info/problems/show/VOLIS/ Tóm tắt: cho 1 dãy a1 ,a2 ,…, an; với 1 số trong dãy, ta có thể tự nhiên cộng hoặc trừ đi một số d cho trước. nhiệm vụ của ta là tìm dãy con không giảm dài nhất có thể tạo thành sau khi thay...
Link gốc: http://vnoi.info/problems/show/BONUS/ Đề bài Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi “tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông n x n có dạng một lưới...
Link đề:http://vnoi.info/problems/show/NKTOSS/ Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, ở vương quốc Byteland tươi đẹp có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Thật không may, chính vì sự xinh đẹp đó đã làm phù thủy Astral đã bắt làm về làm người hầu cho ông ta. Đức...