Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag geometry

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/TRAKA/ Đề bài: Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/TFIELD/ Ở các vùng cao hiếm đất cùng mặt bằng để canh tác, khi tiến hành trồng trọt trên các sườn đồi núi có đất màu, người ta phải bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Khu vực đất dốc dùng để canh tác như vậy...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BALLGMVN/ Đề bài: Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/APIO10A/ Đề bài : Cho 1 dãy N số nguyên. Một hàm số bậc 2 : f(x) = a * x ^ 2 + b * x + c. Phân dãy trên thành các đoạn liên tiếp sao cho tổng các hàm f trên các dãy...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKLEAVES/ Một ngày thu đẹp trời, Radu và Mars nhận ra rằng khu vườn của họ chứa đầy lá rụng. Họ quyết định gom lá thành đúng K đống lá. Biết rằng khu vườn có dạng một đường thẳng. 2 người đã thiết lập một hệ tọa...