Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag graph - page 2

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/V8ORG/ Đề bài : Ở một đất nước nọ, lực lượng an ninh vừa phát hiện một tổ chức đối lập. Tổ chức đối lập này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm mạng lưới thành viên và chỉ huy ở các cấp bậc khác nhau....
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 1: Giới thiệu Lấy một bài toán đơn giản: ta có một trạng thái của khối rubik 3 * 3. Ta muốn thực hiện ít bước nhất để hoàn thành khối rubik này. Vậy phải làm sao? Ta sẽ quy đổi...
Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBBUILD/ Đề bài: Vua Peaceful vừa khai hoang một vùng đất để lập ra đất nước Peace, lúc đầu chỉ có N thành phố (được đánh số từ 1 đến N) và không có con đường nào. Vua Peace chọn ra 4 thành phố đặc biệt để...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKPOS/ Đề bài Một bưu tá ở vùng quê cần chuyển thư cho người dân ở các ngôi làng cũng như ở trên các con đường nối giữa các ngôi làng. Bạn cần giúp bưu tá tìm hành trình đi qua mỗi ngôi làng và mỗi con...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/ Đề bài: Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/WEATHER/ Đề bài: Hãng hàng không OlympAirways thực hiện các chuyến bay giữa n sân bay được đánh số từ 1 đến n. Hệ thống các chuyến bay được thiết lập sao cho giữa 2 sân bay bất kỳ được phục vụ bởi hãng luôn có một...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/UPGRANET/ Đề bài: Một hệ thống gồm n máy tính đánh số từ 1 đến n được kết nối thành một mạng bởi m đoạn cáp mạng đánh số từ 1 đến m. Đoạn cáp mạng thứ i có thông lượng wikết nối hai máy ui, vicho...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QVESCAPE/ Đề bài Anh Quang Vũ dạo này khá hư hỏng, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng nên đã bị bạn Như Quỳnh trừng phạt. Nhưng bạn Như Quỳnh rất nương tay nên chỉ thử anh anh Quang Vũ bằng cách ném vào ngục tối bởi vua...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/XUCXAC/ Một mặt bàn nằm ngang được chia làm lưới ô vuông, trong mỗi ô có ghi một số tự nhiên. Cho 1 con xúc xắc nằm vừa vặn trên một ô của lưới. Mỗi mặt của xúc xắc là một số từ 1 đến 6. Ban đầu, mặt...