Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag implementation

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/NKNUMFRE/ Đề bài : Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện,...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/C11ID/ Đề bài : Đất nước C11 sắp tiến hành cấp N mã số khác nhau cho N người dân để tiện việc quản lí. Để việc cấp mã số mang tính dân chủ, mỗi người dân được quyền chọn một số max và chính quyền...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/VO17SORT/ Đề bài : Trong lúc rảnh rỗi, Thắng dễ thương cùng đồng nghiệp trong công ty thực phẩm Con Heo Vàng chơi mèo nổ. Đỏ bạc đen tình, Thắng liên tục rút được lá Alter the future, giúp Thắng được sắp xếp các lá bài...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BONES/. Đề bài : Bessie rất yêu thích chơi những trò chơi đổ xúc xắc và cô bò này đã nài được bác nông dân John chở tới cửa hàng đồ chơi và cô bò đã mua 3 cái xúc xắc về để lăn. Những viên xúc...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/C11PNUM/ Đề bài Cho 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 264- 1, 3 <= K <= 10). Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá N và là tích của K số nguyên tố liên tiếp. Input Dòng đầu là số nguyên T...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/BASEH/. Đề bài : Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],…,a[n] và hai số K,H được xác định như sau: a[1]=1. Nếu K chẵn thì a[K] = H * a[K / 2]. Nếu K lẻ thì a[K] = H * a[(K - 1) / 2] + 1. Các...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/VO17LAN/ Đề bài Để chuẩn bị cho kì thi VOI 2017, hai đội tuyển Hải Phòng và Hải Dương dắt tay nhau ra Hà Nội học Giáo Sư. Saker vốn từ trước đến nay bị_Lũ bạn sống lỗi_ ghét bỏ, nên khi cả đội ra Hà Nội,...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MEDIAN/ Đề bài: Cho một dãy số a1, a2, …, an được sinh ngẫu nhiên như sau: a1=seed ai=(ai-1*mul+add)%65536 Với mul, add, seed là các số cho trước. Cho một số k ≤ n. Dãy đã cho có n-k+1 dãy con độ dài k. Hãy tính tổng...
Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/COLOREC/ Đề bài : Trên mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy cho n điểm phân biệt Ai(xi, yi) i = 1, 2, 3, …, n.   Mỗi điểm Ai được tô bởi màu Ci thuộc {1, 2, 3, 4}. Ta gọi hình chữ...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMRESTO/ Đề bài Bé năm nay mới 7 tuổi, nhưng đã thể hiện niềm đam mê với Toán học. Bé rất thích chơi với những bảng sốN*N - các hàng được đánh số từ0tớiN-1từ trên xuống dưới và các cột được đánh số từ0tớiN-1từ trái sang phải. Đặc...