Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag implementation - page 2

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMDAOBIT/ Đề bài Cho một bảng kích thước M * N. Các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Mỗi ô của bảng có giá trị là0hoặc1. Bạn được...
Linh đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/RBULL/ Đề bài Ông Bảo là chủ của một trang trại, đang nuôi một đàn bò trên khu đất hình chữ nhật chia thành lưới mxn ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống, và các...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/AUCTION/ Đề bài : Chế độ ăn kiêng của đàn bò khiến cho nông trang của nông dân John dôi ra 1 số lượng cỏ khô, vì vậy anh ta muốn bán đấu giá số cỏ khô này để trang trải phần nào chi phí chăn nuôi....