Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag ioi

Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/LQDRACE/ Đề bài Kết hợp với IOI, thành phố Pattaya sẽ tổ chức cuộc đua: Olympic quốc tế về đua tốc độ (IOR) 2011. Là nhà tổ chức, chúng ta phải tìm ra vòng đua tốt nhất cho cuộc thi tốc độ này. Ở vùng Pattaya-Chonburi, có...