Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag it

Link bài gốc http://vnoi.info/problems/show/JEWELNB/ Đề bài Các thương nhân kinh doanh đồ trang sức tại các địa điểm dọc nước ta từ Bắc xuống Nam. Trong đó, các địa điểm buôn bán được đánh số từ 1 đến 𝑛 dọc theo nước ta. Tùy thuộc vào nhu cầu mua mà...