Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag kinh-nghiem-song

Bài viết gốc: How to not perform well on life and survive được viết bởi I_love_Hoang_Yen, nick Codeforces của anh Thanh Trung Nguyen, founder của cộng đồng Lập trình VNOI, hay còn được mọi người biết tới với biệt danh RR. Bản dịch đã được sự cho phép của anh...