Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag lý-thuyết-đồ-thị-cơ-bản

Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 4: Đường đi ngắn nhất trên đồ thị và thuật toán Dijkstra Chu trình Theo wikipedia, trong lý thuyết đồ thị, chu trình trong đồ thị là một dây chuyền đóng. Đồ thị chỉ gồm một chu trình với \(n\) đỉnh...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 3: Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị - Depth-First Search (DFS) Đường đi ngắn nhất trên đồ thị Nếu đồ thị biểu diễn một mạng lưới giao thông, thì người ta không chỉ quan tâm tới việc có tồn...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 2: Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị - Breadth-First Search (BFS) Bài này chúng ta sẽ tiếp tục với các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Bài trước là BFS, bài này sẽ nói về DFS, tìm kiếm...
Phần trước: [Lý thuyết đồ thị cơ bản] Phần 1: Giới thiệu Lấy một bài toán đơn giản: ta có một trạng thái của khối rubik 3 * 3. Ta muốn thực hiện ít bước nhất để hoàn thành khối rubik này. Vậy phải làm sao? Ta sẽ quy đổi...
Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng...