Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag max-flow

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/FLOW1/ Đề bài Cuộc thi giao lưu “Tết Ta Tin (TTT)” giữa hai đội Sư Phạm (SP) và Tổng Hợp (TH) có m bài toán tin học, mỗi đội có n học sinh tham dự. Các bài toán được đánh số từ 1 đến m và các học...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/MTOTALF/ Để quản lý nước cho đàn bò, FJ đã vẽ bản đồ đường ống gồm N (1<=N<=700) ống trong trang trại mà nối bể nước với các chuồng. FJ thấy rằng các đường ống có kích thước khác nhau và được nối một cách rất kỳ lạ. Do...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/NKFLOW/ Trong lý thuyết đồ thị, mạng luồng là một đồ thị có hướng, trong đó mỗi cạnh có một độ thông qua và một giá trị luồng. Lượng luồng trên mỗi cạnh không được vượt quá độ thông qua của cạnh đó. Lượng luồng đi vào một đỉnh...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/JOBSET/ Đề bài Công ty xây dựng SVI phải lựa chọn các dự án cần thực hiện để lợi nhuận đem lại là nhiều nhất. Công ty có một danh sách gồm n dự án đánh số từ 1 đến n. Sau khi công ty rà soát năng...