Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag programming - page 3

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 7: Input - Output Trong phần trước, chúng ta đã nói về các đọc và viết ra màn hình console. Bài viết này sẽ nói về việc đọc và viết từ file. Cảnh báo: Bài viết này sẽ có rất nhiều nội dung mới,...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 6: Biến global và biến local Nhập và xuất là hai yếu tố vô cùng cơ bản của một chương trình. Trong những bài viết trước của C++ Cơ bản, chúng ta đã sử dụng cout để in thông tin ra màn hình console....
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 5: Biến và kiểu dữ liệu Ta định nghĩa scope (phạm vi) là các khu vực của một chương trình. Các biến của chương trình C++ có thể được định nghĩa tại 3 vị trí: Bên trong một khối lệnh (ví dụ như hàm...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 4: Cú pháp C++ cơ bản Khi lập trình, chúng ta cần phải sử dụng biến để lưu trữ dữ liệu của chương trình. Các biến được lưu trữ trên bộ nhớ của hệ thống - khi ta khai báo một biến trong chương...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 3: Thiết lập môi trường làm việc - Giới thiệu về Code::Blocks Một chương trình C++ cơ bản có cấu trúc giống như một tập hợp các đối tượng lập trình, giao tiếp với nhau bằng việc kích hoạt các phương thức giữa chúng....
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 2: Giới thiệu về C++ Như đã nói ở trong phần 1, bạn thậm chí chỉ cần tới một trình soạn thảo văn bản (text editor) để viết file mã nguồn C++. Tuy nhiên để tiện lợi, chúng ta sẽ sử dụng IDE trong...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 1: Bản chất của lập trình Định nghĩa C++ của trang tutorialspoint.com là: C++ là một ngôn ngữ lập trình định kiểu tĩnh, biên dịch, đa chức năng, đa hình và phân biệt chữ thường - chữ hoa, hỗ trợ lập trình thủ tục,...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 0: Giới thiệu series bài viết Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của series, mình muốn nói qua một chút về bản chất của công việc lập trình, hay cụ thể hơn là Làm thế nào mà máy tính của bạn hiểu...
“Từ IOI 2019 là sẽ không được sử dụng Pascal rồi, phải làm sao đây??” “Đăng ký nhập học Công nghệ thông tin rồi, nhưng không biết tí gì về lập trình cả, phải làm sao đây??” Thì tiếp thu cái mới chứ sao. Đó là bản chất của ngành...
Câu hỏi gốc trên Quora: Lợi thế và bất lợi của việc chỉ có kĩ năng Lập trình thi đấu là gì? Nick Wu Mấy cái lợi thế hả: Code của bạn có ít bug hơn. Chả có cảm giác nào bằng được cảm giác viết một cái chương trình hoàn...