Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag shortest-path

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/TRAKA/ Đề bài: Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VO17PHD/ Đề bài Sau khi ra đề xong cho kỳ thi VNOP (Vietnam National Olympiad in Philosophy) Online 2017, GS - TSKH - NGND - CVCC kiêm nhà Đông Phương học PVH quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Bắc Ninh. Bắc Ninh là tỉnh...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QVESCAPE/ Đề bài Anh Quang Vũ dạo này khá hư hỏng, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng nên đã bị bạn Như Quỳnh trừng phạt. Nhưng bạn Như Quỳnh rất nương tay nên chỉ thử anh anh Quang Vũ bằng cách ném vào ngục tối bởi vua...