Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/KMEDIAN/ Đề bài (tiếng Anh, không nói cũng biết =)) ) Farmer John has lined up his N (1 ≤ N ≤ 100,000) cows in a row to measure their heights; cow i has height H_i (1 ≤ H_i ≤ 1,000,000,000) nanometers. FJ believes in precise measurements! He...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBBUILD/ Đề bài: Vua Peaceful vừa khai hoang một vùng đất để lập ra đất nước Peace, lúc đầu chỉ có N thành phố (được đánh số từ 1 đến N) và không có con đường nào. Vua Peace chọn ra 4 thành phố đặc biệt để...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BARICAVN Đề bài: Barica là một con cóc không bình thường. Barica sống trong một cái ao, nơi có N lá sen bềnh bồng trên mặt nước. Những lá sen được đánh số từ 1 đến N. Nhìn từ trên xuống, mỗi lá sen đc xem như...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKPOS/ Đề bài Một bưu tá ở vùng quê cần chuyển thư cho người dân ở các ngôi làng cũng như ở trên các con đường nối giữa các ngôi làng. Bạn cần giúp bưu tá tìm hành trình đi qua mỗi ngôi làng và mỗi con...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBGAME/ Đề bài: Ngày nay các nhà khoa học đã nghĩ ra 1 trò chơi trên ma trận rất thú vị. Thông qua đó có thể đo IQ một cách khá hiệu quả. Trò chơi được mô tả như sau: Bạn có 1 ma trận A kích...
Link đề bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/KQUERY/ Đề bài : Truy vấn-k Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, anvà một số các truy vấn-k. Một truy vấn-k là một bộ ba (i, j, k) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-k (i, j, k),...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/COND/ Đề bài: Xét một tập N đối tượng có thể so sánh được (2<=n<=10). Giữa 2 đối tượng a và b có thể tồn tại 1 trong 3 quan hệ phân loại: a = b; a < b; a > b; Như vậy, với 3 đối...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/VECTOR/ Đề bài: Trong mặt phẳng tọa độ có N véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số x và y. Tổng của hai véc tơ (xi, yi) và (xj, yj) được định nghĩa là một véc tơ (xi+ xj, yi+ yj)....
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKLEAVES/ Một ngày thu đẹp trời, Radu và Mars nhận ra rằng khu vườn của họ chứa đầy lá rụng. Họ quyết định gom lá thành đúng K đống lá. Biết rằng khu vườn có dạng một đường thẳng. 2 người đã thiết lập một hệ tọa...