Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/ Đề bài: Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETACCEL/ Đề bài : Cho mạng máy tính gồm N máy và M liên kết hai chiều giữa các máy. Các máy được đánh số từ 1 đến N. Máy của Bờm là máy 1 còn máy của Cuội là máy N. Mỗi đường nối cần...
Link bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/CHAIN/ Đề bài : Cho 3 loại động vật A, B, C. A ăn B, B ăn C, C ăn A. Có n con vật, mỗi con là 1 trong 3 loại trên. Có 2 thông tin : 1 x y : x, y chung 1...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/PBCDEM/ Đề bài : Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n Giới hạn n<=4000 Dữ liệu vào Ghi duy nhất số n Dữ liệu ra Ghi ra số cách. Solution : http://simizer.com/q8H Code :...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MILITARY/ Đề bài “Tôi vẫn nhớ chiến trường Điện Biên năm đó rất ác liệt, rất nhiều người lính đã ngã xuống. Tại vùng căn cứ này, địch cho xây dựng lô cốt, hàng rào dây thép gai rất nhiều , vòng trong nối vòng ngoài, tạo thành...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBPAL/ Trong một buổi học viết chữ, Bờm phát hiện trong một số từ khi bỏ đi một số ký tự thì đọc ngược hay đọc xuôi đều giống nhau. Ví dụ từ IOICAMP, khi xóa đi các chữ cái C,A,M,P, thì còn lại IOI là một...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/ADS/ Đề bài: Nhân dịp Tết sắp đến công ty Jelly-for-Kids quyết định tăng cường việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Vì thế giám đốc marketing, ông Fruit-Jelly muốn gửi đi số lượng nhân viên tối đa có thể, làm nhiệm vụ tiếp thị...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/PERIODNB/ Đề bài Dạy tin học cơ sở luôn là công việc vất vả ngay cả với những giáo viên nhiều kinh nghiệm như thầy HUNGNT. Trong giờ bài tập tin học, có 𝑛 học sinh ngồi quanh một bàn tròn, các học sinh được đánh số từ...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMSUBSTR/ Sau một năm học cày cuốc vất vả; Hè này Huy quyết định mời các bạn về quê chơi. Huy sẽ dẫn các bạn đi leo núi, ngắm cảnh… và sẽ mở một buổi chiêu đãi các bạn tài nhà mình. “Nhà rộng và đẹp lắm, có cả...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/LEM5/ Cho 1 dãy gồm N số nguyên Ai. Một cấp số cộng là 1 dãy con B của dãy A thoả mãn: B[i]= B[i-1]+ D ( D là công sai & 1 <= D <= 100 ) Yêu cầu: Bạn hãy tìm 1 cấp số cộng dài nhất...