Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM3/ Đề bài: Trong kì nghỉ hè năm nay Sherry được bố thưởng cho 1 tour du lịch quanh N đất nước tươi đẹp với nhiều thắng cảnh nổi tiếng ( vì sherry rất ngoan ). Tất nhiên sherry sẽ đi bằng máy bay. Giá vé máy...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NUCLEAR/ Đề bài: Hai nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Byteland trong tương lai gần. Nhà máy điện thứ nhất có bán kính nguy hiểm là R1 và nhà máy điện thứ hai có bán kính nguy hiểm là R2. Để tránh...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/MIXUP2/ Đề bài: Mỗi trong N cô bò (4 <= N <= 16) của bác John có một số seri phân biệt S_i (1 <= S_i <= 25,000). Các cô bò tự hào đến nỗi mỗi cô đều đeo một chiếc vòng vàng có khắc số seri...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/LATGACH4/ Đề bài: Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/ETF/ Đề bài : φ(n) là số số nguyên tố cùng nhau với n. Cho nhiều testcase, tính giá trị φ(n) Solution: http://simizer.com/eoe Code: http://simizer.com/ep6
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KVIP/ Đề bài: Trong rạp chiếu phim có N ghế dành cho N vị khách. Mỗi người lần lượt vào rạp xem phim và phải ngồi vào đúng chỗ của mình (người vào thứ i phải ngồi ghế thứ i). Tuy nhiên, có một ông khách VIP...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11CAL/ Đề bài: Cho N, k, tính (1^k + 2^k + …. + N^k) mod 1000000007. Giới hạn : 1 <= N <= 109, 1 <= k <= 50. Input Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số N, k là những bộ test của bài Output...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/KDIFF/ Đề bài: Pirate là một người rất yêu hoa. Anh ấy trồng một luống hoa trước cửa nhà mình. Luống hoa được chia thành các ô đất, mỗi ô đất trồng một bông hoa. Tuy nhiên, vì đang bị đau chân nên Pirate ấy không thể...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/AUCTION/ Đề bài : Chế độ ăn kiêng của đàn bò khiến cho nông trang của nông dân John dôi ra 1 số lượng cỏ khô, vì vậy anh ta muốn bán đấu giá số cỏ khô này để trang trải phần nào chi phí chăn nuôi....
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM4/ Đề bài Hồi còn bé sherry thường chơi với bố 1 trò chơi có tên gọi là White Black :D Bố có 1 mảnh giấy HCN thật dài cỡ 1 x N chia thành N ô vuông bé dàn thành hàng ngang. Ban đầu ô vuông...