Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/VO17PHD/ Đề bài Sau khi ra đề xong cho kỳ thi VNOP (Vietnam National Olympiad in Philosophy) Online 2017, GS - TSKH - NGND - CVCC kiêm nhà Đông Phương học PVH quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Bắc Ninh. Bắc Ninh là tỉnh...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/VO17LAN/ Đề bài Để chuẩn bị cho kì thi VOI 2017, hai đội tuyển Hải Phòng và Hải Dương dắt tay nhau ra Hà Nội học Giáo Sư. Saker vốn từ trước đến nay bị_Lũ bạn sống lỗi_ ghét bỏ, nên khi cả đội ra Hà Nội,...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MINCUT/ Đề bài Cho A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh số từ 1 đến m, từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n , từ trái sang phải. Ô...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KQUERY2/ Đề bài: Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-k. Ngoài ra còn có một số thao tác cập nhật. Một thao tác cập nhật là một cặp (i, v) nghĩa là ai cần được gán giá trị...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/MATSUM/ Đề bài: Cho ma trận N x N (N <= 1028). Có nhiều lệnh : “SET x y num” - gán ô (x, y) = num “SUM x1 y1 x2 y2” - tính tổng hình chữ nhật góc trái trên (x1, y1), góc phải dưới (x2,...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MEDIAN/ Đề bài: Cho một dãy số a1, a2, …, an được sinh ngẫu nhiên như sau: a1=seed ai=(ai-1*mul+add)%65536 Với mul, add, seed là các số cho trước. Cho một số k ≤ n. Dãy đã cho có n-k+1 dãy con độ dài k. Hãy tính tổng...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/BGMINE/ Đề bài : Trên một con đường biểu diễn như trục số thực có n mỏ vàng đánh số từ 1 tới n. Mỏ thứ i nằm ở tọa độ xi, có tổng trữ lượng vàng là gi, trong mỏ còn có lượng đá đủ...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DHEXP/ Đề bài : Một dãy gồm n số nguyên không âm a_1, _a_2,…, an_ được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt _k dấu cộng và...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC2/ Đề bài : Một ngày đẹp trời nọ, trên vương quốc của các Coders 2011, bỗng xuất hiện 1 lão phù thủy độc ác, lão phù thủy sirDat_LS đã có âm mưu thôn tính đất nước của đức vua vodanh9x. Lão phù thủy này rất...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/V8ORG/ Đề bài : Ở một đất nước nọ, lực lượng an ninh vừa phát hiện một tổ chức đối lập. Tổ chức đối lập này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm mạng lưới thành viên và chỉ huy ở các cấp bậc khác nhau....