Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DQUERY/ Đề bài : Cho một dãy số n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-d. Một truy vấn-d là một cặp (i, j) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-d (i, j), bạn cần trả về...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NKCITY/ Đề bài : Nước Anpha đang lập kế hoạch xây dựng một thành phố mới và hiện đại. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có N vị trí quan trọng, được gọi là N trọng điểm và các trọng điểm này được đánh số từ...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX2/ Đề bài : Giống bài QMAX (http://vnoi.info/problems/show/QMAX/) . Input n: số phần tử của dãy (n <= 50000).- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000). +) biến đổi có dạng: 0 x y value +) câu hỏi có dạng : 1...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX/ Đề bài : Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0. Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị....
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/HEAP1/ Đề bài Một người nông dân muốn cắt 1 thanh gỗ có độ dài L của mình thành N miếng , mỗi miếng có độ dài là 1 số nguyên dương A[i] ( A[1] + A[2] + … A[N] = L ) . Tuy nhiên...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/LQDGONME/ Đề bài: Cho m dãy là hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên Tìm độ dài dãy con chung dài nhất của m dãy đó Input Dòng đầu chứa số hai số nguyên n và m (1≤n≤1000,1≤m≤10) M dòng sau mỗi dòng chứa n...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/NKMAXSEQ/ Đề bài: Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an. Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1…+aj được...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/SPSEQ/ Đề bài: W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau: Độ dài của dãy là 1 số lẻ : L = 2*N + 1 N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng N +...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QTSEQ/ Đề bài Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Rất đông người xem vụ tai nạn như:khanh_can_k7, nhungngoisao, chicuong123, harry_porter_7, mr_ntt, manhboyak6. Một anh đến chậm không tài nào vào xem...
Đề gốc http://vnoi.info/problems/show/QUEENNB/ Đề bài Mất ngủ vì không có đối thủ trong môn cờ vua, KHUELD quyết định chế tạo một robot để chơi cờ với mình. Một trong những việc đầu tiên là phải “dạy” robot biết quy tắc không chế bàn cờ của quân hậu. Xét bàn...