Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/INCVN/ Đề bài: Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,…,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50). Input Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMRESTO/ Đề bài Bé năm nay mới 7 tuổi, nhưng đã thể hiện niềm đam mê với Toán học. Bé rất thích chơi với những bảng sốN*N - các hàng được đánh số từ0tớiN-1từ trên xuống dưới và các cột được đánh số từ0tớiN-1từ trái sang phải. Đặc...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/INTEGER7/ Đề bài : Tìm hai số nguyên không âm x1 và x2 thỏa mãn a1 * x1 + b1 = a2 * x2 + b2 và x1 + x2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x1, x2 thỏa mãn. Input Gồm 1...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/ Đề bài : Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N). Input : Dòng đầu gồm 2 số n, k N dòng tiếp theo gồm...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMDAOBIT/ Đề bài Cho một bảng kích thước M * N. Các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Mỗi ô của bảng có giá trị là0hoặc1. Bạn được...
Linh đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/RBULL/ Đề bài Ông Bảo là chủ của một trang trại, đang nuôi một đàn bò trên khu đất hình chữ nhật chia thành lưới mxn ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống, và các...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VO17TV/ Ngoại tình là một trong những việc làm bị xã hội gay gắt nhất. Có ba kiểu ngoại tình chủ yếu: Tán vợ hàng xóm, … vợ bạn và cưới cô em vợ. Có những vụ ngoại tình cưới em vợ đã đi vào thi ca Việt Nam...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBDIVSEQ/ Đề bài: Dãy số M phần tử B được gọi là dãy con của dãy số A gồm N phần tử nếu tồn tại một mã chuyển C gồm M phần tử thoả mãn B[i]=A[C[i]] với mọi I = 1…M và 1 ≤ C[1] < C[2]...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VMRR/ Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học...
Link bài viết: http://vnoi.info/problems/show/IOIBIN/ Đề bài: Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một...