Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag vnoi-online

Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/VO17LAN/ Đề bài Để chuẩn bị cho kì thi VOI 2017, hai đội tuyển Hải Phòng và Hải Dương dắt tay nhau ra Hà Nội học Giáo Sư. Saker vốn từ trước đến nay bị_Lũ bạn sống lỗi_ ghét bỏ, nên khi cả đội ra Hà Nội,...