Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag voi

Linh đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/RBULL/ Đề bài Ông Bảo là chủ của một trang trại, đang nuôi một đàn bò trên khu đất hình chữ nhật chia thành lưới mxn ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống, và các...